Şeyhsinan Mah. Arpalık 2. Sok. No:50 Çorlu / Tekirdağ

Telefon

0 282 651 41 40

Adres

Şeyhsinan Mah. Arpalık 2. Sok. No:50

İzole bir çatı ve ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı çatılardan dolayı yaşanan enerji kayıplarına maksimum çözümü sunmaktır. Yaşam sürülen binaların, konutların yanı sıra maksimum yalıtım gereklilik gerektiren endüstriyel kuruluşlarda ya da, yüksek ısı ortamı ile çalışılması gereken fabrikalarda da çatıların güçlü yalıtılması gerekmektedir. İzole bir nihai tüketicilere de endüstriyel alanlara da yüksek hizmet prensibi ile yardımcı olacak, birinci sınıf yalıtım firması olan ilk sıralarda yer almaktayız.


Yapıların en fazla dış etkene maruz kalan kısımları çatılardır. Binaları koruyan dış kabuk elemanı olarak çatıların maruz kaldığı iç ve dış ortam etkileri, fiziksel koşullarının kontrolleri amacıyla çatı yalıtımı, önemli ve oldukça gerekli bir uygulamadır.
Kar ile oluşan suların ve yağmur sularının birikintilerinin teras ve çatılarda aşınma yaratması kaçınılmaz bir sorun teşkil etmektedir. Soğuk havalarda haliyle soğuk olan çatıların iç hacimlerinde oluşacak su buharı, varsa betonarme taşıyıcı döşemeyi, böyle bir döşeme yoksa hacmin tavanını kat ederek üstteki hava tabakasına ulaşacaktır. Oluşacak su buharı bina çatısının kaplama kısmından ve özellikle kaplama esaslı örtü malzemelerinin ( kiremit, metal kaplama vb.) aralıklarından doğrudan dış atmosfere çıkacaktır. Ancak, çatı yalıtımı ile sağlanacak sıcak çatı koşulu, yağış sularının çatı altına geçmesine engel olup, su buharının da havaya geçişini de engelleyeceğinden, alınacak çatı yalıtımı önlemi ile su buharının kolayca dışarı çıkması sağlanacaktır. Bu yalıtım önlemi, dolaylı yönden enerji tasarrufunu da beraberinde getirecektir. 
Günümüzde artan enerji ve ısınma maliyetleri yalıtımları zorunlu kılmıştır. Bina dış kabuğundaki ısı kaybının önemli bir kısmını çatılardan kaybedilen ısı enerjisi oluşturmaktadır. Çatılarda bu ısı kaybının nitelikli ısı yalıtım malzemeleri kullanılarak önüne geçilmesi mümkündür.
İzole bir çatı ve ısı yalıtım malzemelerinin kullanımı çatılardan dolayı yaşanan enerji kayıplarına maksimum çözümü sunacaktır. Yaşam sürülen binaların, konutların yanı sıra maksimum yalıtım gereklilik gerektiren endüstriyel kuruluşlarda da, yüksek ısı ortamı ile çalışılması gereken fabrikalarda da çatıların güçlü yalıtılması gerekmektedir. İzole bir nihai tüketicilere de endüstriyel alanlara da yüksek hizmet prensibi ile yardımcı olacak, birinci sınıf yalıtım firmasıdır.